www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
4937174
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

Przetargi
Poniżej znajdują się aktualne przetargi. Lista przetargów zozstrzygniętych znajduje się w oddzielnej sekcji - przetargi rozstrzygnięte

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo". Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15/05/2017, godzina: 10:00
data publikacji: 2017-04-26, ostatnia aktualizacja: 2017-04-26, 6 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 25.04.2017 roku dodano pytania oferentów i odpowiedzi. Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 28/04/2017, godzina: 10:00.
data publikacji: 2017-04-19, ostatnia aktualizacja: 2017-04-25, 56 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 24.04.2017 r. dodano informację z otwarcia ofert. W dniu 20.04.2017 roku dodano pytania oferentów i odpowiedzi. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dowożenie dzieci w ramach projektu - Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda”. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 24/04/2017, godzina: 10:00
data publikacji: 2017-04-14, ostatnia aktualizacja: 2017-04-24, 67 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 10/40 o pow. 2,0473 ha, położonej w obrębie Morliny.
data publikacji: 2017-04-13, ostatnia aktualizacja: 2017-04-13, 42 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kątno, oznaczonej jako dz. ew. Nr 97/2, o pow. 0,1652 ha
data publikacji: 2017-04-13, ostatnia aktualizacja: 2017-04-13, 63 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działki: Nr 676/11 o pow. 0,1631 ha, Nr 676/12 o pow. 0,1491 ha, Nr 676/13 o pow. 0,1556 ha, Nr 676/18 o pow. 0,1663 ha, Nr 676/19 o pow. 0,1637 ha.
data publikacji: 2017-04-11, ostatnia aktualizacja: 2017-04-11, 297 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Idzbark, oznaczonej jako działka ew. Nr 258/2, o pow. 0,2170 ha, stanowiącą własność Gminy Ostróda.
data publikacji: 2017-03-29, ostatnia aktualizacja: 2017-03-29, 74 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu dwóch działek ew.: Nr 36/6, o pow. 0,0356 ha, stanowiącej część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Górka, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00015325/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie; Nr 35/7, o pow. 0,0441 ha, stanowiącej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Górka, objętą księgą wieczystą Nr EL1O/00034296/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
data publikacji: 2017-03-30, ostatnia aktualizacja: 2017-03-30, 55 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek, położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo: Nr 675/31 o pow. 0,2377 ha, Nr 675/32 o pow. 0,2283 ha.
data publikacji: 2017-03-16, ostatnia aktualizacja: 2017-03-16, 111 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r.
data publikacji: 2016-12-19, ostatnia aktualizacja: 2016-12-19, 149 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny