www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5183111
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości

Przetargi
Poniżej znajdują się aktualne przetargi. Lista przetargów zozstrzygniętych znajduje się w oddzielnej sekcji - przetargi rozstrzygnięte

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Ostróda z jednostkami organizacyjnymi.”
data publikacji: 2017-06-22, ostatnia aktualizacja: 2017-06-22, 31 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stare Jabłonki, oznaczonej jako działka ew. nr 54/4 o pow. 0,0363 ha.
data publikacji: 2017-06-14, ostatnia aktualizacja: 2017-06-14, 50 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 21.06.2017 dodano informację z otwarcia ofert. Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Dowożenie uczniów z terenu Gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018".
data publikacji: 2017-06-12, ostatnia aktualizacja: 2017-06-21, 66 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Naprom, oznaczonej jako dz. ew. Nr 205, o pow. 1,0100 ha. Przetarg odbędzie się dnia 21 lipca 2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
data publikacji: 2017-06-14, ostatnia aktualizacja: 2017-06-14, 31 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działka ew. nr 676/48 o pow. 0,1158 ha.
data publikacji: 2017-06-06, ostatnia aktualizacja: 2017-06-06, 52 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. nr 675/24, o pow. 0,1927 ha, oraz V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. nr 675/31, o pow. 0,2377 ha.
data publikacji: 2017-06-06, ostatnia aktualizacja: 2017-06-06, 69 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r.
data publikacji: 2016-12-19, ostatnia aktualizacja: 2016-12-19, 189 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny