www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5587046
odsłon strony

Aktualnie mamy
6 gości

Przetargi
Poniżej znajdują się aktualne przetargi. Lista przetargów zozstrzygniętych znajduje się w oddzielnej sekcji - przetargi rozstrzygnięte

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabin, oznaczonej jako działka ew. Nr 49/7, o pow. 0,1183 ha. Przetarg odbędzie się dnia 10 listopada 2017 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
data publikacji: 2017-10-05, ostatnia aktualizacja: 2017-10-05, 32 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działki: Nr 676/18 o pow. 0,1663 ha, Nr 676/19 o pow. 0,1637 ha. Przetargi odbędą się dnia 9 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401, dla działek: Nr 676/18 o godz. 9:00, Nr 676/19 o godz. 10:00.
data publikacji: 2017-10-03, ostatnia aktualizacja: 2017-10-03, 38 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawo własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ornowo, stanowiącej kompleks 19 działek o łącznej powierzchni 12,7673 ha, oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 76/2 o pow. 0,2003 ha, nr 76/4 o pow. 2,9282 ha, nr 76/5 o pow. 6,6166 ha, nr 76/6 o pow. 0,1323 ha, nr 76/7 o pow. 0,1623 ha, nr 76/8 o pow. 0,1621 ha, nr 76/9 o pow. 0,1618 ha, nr 76/10 o pow. 0,1613 ha, nr 76/11 o pow. 0,1570 ha, nr 76/12 o pow. 0,1586 ha, nr 76/13 o pow. 0,1607 ha, nr 76/14 o pow. 0,1727 ha, nr 76/15 o pow. 0,1771 ha, nr 76/16 o pow. 0,1841 ha, nr 76/17 o pow. 0,1974 ha, nr 76/18 o pow. 0,1890 ha, nr 76/20 o pow. 0,1499 ha, nr 76/21 o pow. 0,2906 ha, nr 76/22 o pow. 0,4053 ha. Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
data publikacji: 2017-10-09, ostatnia aktualizacja: 2017-10-09, 28 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 7/28 o pow. 5,6182 ha, położonej w obrębie Górka. Przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2017 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
data publikacji: 2017-09-25, ostatnia aktualizacja: 2017-09-25, 37 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Górka, stanowiących kompleks 6 działek o łącznej powierzchni 63,3893 ha, oznaczonych jako działki ewidencyjne: Nr 7/23 o pow. 1,4324 ha, Nr 7/26 o pow. 31,4210, Nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, Nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, Nr 12/14 o pow. 1,5886 ha, Nr 12/16 o pow. 1,1478 ha. Przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2017 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
data publikacji: 2017-09-25, ostatnia aktualizacja: 2017-09-25, 44 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Międzylesie, oznaczonych jako działki: Nr 235/8 o pow. 0,1914 ha, Nr 235/9 o pow. 0,1683 ha, Nr 235/10 o pow. 0,1402 ha. Przetargi odbędą się dnia 27 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401, dla działek: Nr 235/8 o godz. 9:00, Nr 235/9 – o godz. 10:00, Nr 235/10 – o godz. 11:00.
data publikacji: 2017-09-20, ostatnia aktualizacja: 2017-09-20, 52 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonych w obrębie Tyrowo oznaczonych jako dz. ew.: Nr 675/7 o pow. 0,2212 ha, Nr 675/16 o pow. 0,3259 ha, Nr 675/28 o pow. 0,2127 ha; oraz VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. Nr 675/31, o pow. 0,2377 ha. Przetargi odbędą się dnia 26 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401: dla działki nr 675/7 o godzinie 9:00, dla działki nr 675/16 o godzinie 10:00, dla działki nr 675/28 o godzinie 11:00, dla działki nr 675/31 o godzinie 12:00.
data publikacji: 2017-09-19, ostatnia aktualizacja: 2017-09-19, 57 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działka ew. nr 676/48 o pow. 0,1158 ha.
data publikacji: 2017-09-05, ostatnia aktualizacja: 2017-09-05, 74 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 22.08.2017r. dodano informację o wyborze oferty. Zapytanie ofertowe. Zapraszam do złożenia oferty na dostawę cateringu suchego w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI.
data publikacji: 2017-08-08, ostatnia aktualizacja: 2017-08-22, 94 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r.
data publikacji: 2016-12-19, ostatnia aktualizacja: 2016-12-19, 259 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny