www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5587042
odsłon strony

Aktualnie mamy
5 gości

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 28 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018

Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 28 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018
 
Planowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Ostróda.
 
3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2017 - 2028.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Ostróda środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług samorządowemu zakładowi budżetowemu.
 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ostróda.
 
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika w miejscowości Kajkowo.
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostróda.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ostróda na stałe obwody głosowania.
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ostróda a Rejonem Korzeckim Obwodu Rówieńskiego Ukrainy.
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.
 
14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
16. Wolne wnioski i informacje.
 
17. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 20.04.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska


data publikacji: 2017-04-20, ostatnia aktualizacja: 2017-05-09, 102 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Archiwum 2017 ]
Panel aktualizacyjny