www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5587041
odsłon strony

Aktualnie mamy
5 gości

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 11 lipca 2017 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 11 lipca 2017 r. o godz. 1400
odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018
 
 
Planowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Ostróda.
3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2017 – 2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany granic obrębów Kajkowo i Górka.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębie Kajkowo gmina Ostróda.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda.
11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
 
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 03.07.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska
 


data publikacji: 2017-07-03, ostatnia aktualizacja: 2017-07-12, 88 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Archiwum 2017 ]
Panel aktualizacyjny