www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5587053
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 28 września 2017 r. o godz. 9:00 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018.

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że dnia 28 września 2017 r. o godz. 900
odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018
 
Planowany porządek obrad:
 
    1. Otwarcie sesji.
 
    2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Ostróda.
 
    3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 
    4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok.
 
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2017 – 2028.
 
    6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 
    7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 
    8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda.
 
    9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie.
 
    10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej oraz wewnętrznej
w miejscowości Wałdowo.
 
    11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia uprawnień do ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 
    12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
    13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
    14. Wolne wnioski i informacje.
 
    15. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 20.09.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska
 


data publikacji: 2017-09-20, ostatnia aktualizacja: 2017-09-28, 53 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski
  


[ Powrót do sekcji Archiwum 2017 ]




Panel aktualizacyjny